Prezentace zkušeností z realizace I am Roma v Bruselu

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. prezentovala zkušenosti z úspěšné realizace projektu v Praze na závěrečné konferenci projektu, která se konala v prostorách Výboru regionů v Bruselu. Konference se účastnily i zástupci Evropské komise, kteří se věnují romské problematice a financování komunitárních projektů Evropské komise. V rámci sympózia jsme si vyměnili s partnery a přítomnými účastníky zkušenosti s realizací aktivit v boji s negativními stereotypy a extrémismem vůči Romům.

P1100389

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Hodnocení realizace projektu I am Roma v Praze

Realizace projektu I am Roma v Praze byla úspěšná a přispěla ke změně negativních stereotypů vůči romské menšině. Vyplynulo to z průzkumu mezi učiteli dětí a dalšími účastníky kampaně I am Roma, kteří pracují v oboru.

Evropská rozvojová agentura prezentovala 13.12.2012 výstupy ze závěrečné zprávy projektu, která byla zpracována na základě rozhovorů s účastníky projektu. Pozitivní zpětná vazba velmi potěšila místní akční skupinu, která spolupracovala na realizaci projektu.

Závěrečná zpráva z realizace projektu zde (EDA – I am Roma evaluation report)

V průběhu posledního setkání pracovní skupiny jsme diskutovali nejen o zkušenostech z realizace projektu, ale i o pokračování aktivit I am Roma projektu a o pokračování spolupráce na jiných projektech.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Prezentace projektu a DVD na setkání romských koordinátorů

Evropská rozvojová agentura prezentovala zkušenosti z realizace projektu I am Roma na setkání romských koordinátorů hlavního města Prahy. Zároveň jsme romským koordinátorům představili a předali vzdělávací I am Roma DVD.

IMG_2386

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vzdělávací I am Roma DVD pro ZŠ vytvořeno!

DVD PLASTOTISK_temp

Evropská rozvojová agentura vytvořila v rámci projektu I am Roma vzdělávací DVD. Jeho cílem je učit děti mírovému spolunažívání s romskou menšinou. DVD slouží jako vzdělávací pomůcka pro učitele na základních školách. DVD seznamuje děti s romskou historií a životem romských dětí.

DVD je k dispozici zdarma. Evropská rozvojová agentura ho v průběhu prosince 2012 a ledna 2013 distribuovala do pražských základních škol, které byly cílovou skupinou projektu. DVD bylo distribuováno i mezi romské koordinátory městských částí Prahy.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

2. číslo zpravodaje projektu I am Roma: Changing Mindsets

Ve zpravodaji se dozvíte:

-         víc informací o průběhu projektového setkání v Temešváru (Rumunsko), kterého se účastnila Evropská rozvojová agentura a 2 členky místní akční skupiny z hl. m. Prahy

-         informace o připravovaných a/anebo realizovaných kampaních partnerů projektu I am Roma

-         o situaci Romů na Krétě a v Rumunsku

č. 2 zpravodaje I am Roma

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

5. školení capacity building programu se zaměřilo na multikulturalizmus v praxi

Dne 28.6.2012 se konal 5. Capacity Building Program pro romské poradce. Byl zde představen „model pohotového řešení situací v multikulturním prostředí“, který má pracovní název „kulturní diamant“. Model představila jeho spoluautorka Dana Moree z fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautorem modelu je Karl-Heinz Bittl. Více o modelu najdete v publikaci „Dobrodružství s kulturou : transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží“ (2007).

Model pro pohotovou analýzu situací v multikulturním prostředí (autoři: Moree, Bittl)

 

Kulturní diamant byl prezentován interaktivní formou – pomocí příběhů z praxe na jednotlivá témata. Prostřednictvím něho Dana Moree názorně ukázala, jaké vztahy mají mezi sebou termíny (právo, hodnoty, pravidla, kultura, struktura a osobnost) a jak jsou vzájemně provázány.

Přítomní se spolupodíleli na vytvoření a vysvětlení modelu

V úvodu přednášky představila paní Moree webový portál CZECHKID, který slouží jako pomůcka pro učitele pro multikulturní výchovu ve školách. Výukový materiál posloužil jako stimulátor diskuze o identitě a o způsobech, jakými se jednotlivci vyrovnávají se svojí identitou.

Momentka z diskuze o pohledech na identitu – přednášející Dana Moree

V další části přednášky představila paní Moree dva způsoby pohledu na identitu. Prvním je popisný statický způsob, který je charakterizován předsudky a stereotypy. Druhým přístupem k identitě je dynamický model, který tvrdí, že identita se mění zejména prostřednictvím reflexe.

Během pátého setkání byla romským poradcům distribuována zpráva EUROCHILD, která analyzuje národní integrační strategie Romů států EU.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Třetí vzdělávací den pro žáky ZŠ: diskuze o kresbách dětí na téma „Co znám z romské historie“ a „Jak žije rodina mého spolužáka“

Žáci pražských základních škol si prohlížejí výstavu

Žáci pražských základních škol si prohlížejí výstavu

83 dětských obrázků s tématy „Co znám z romské historie“a „Jak žije rodina mého spolužáka“ hrálo hlavní roli třetího vzdělávacího dne pro žáky základních škol. Mezi přítomnými žáky bylo mnoho dětí autorem vystavené kresby. Děti se zájmem diskutovaly o svých dílech s Ladislavem Goralem, odborníkem na romskou kulturu a historii z neziskové organizace ROM Praha, a Ivetou Demeterovou, redaktorkou Českého rozhlasu.

Vzdělávacího dne pro žáky základních škol se účastnilo 76 účastníků. Z Prahy 5 přijely děti ze ZŠ praktická a speciální Pod radnicí, ZŠ a MŠ Grafická, ZŠ Kořenského. Z Prahy 7 se účastnila ZŠ Letohradská. Z diskuze s dětmi vyplynulo, že inspiraci pro svoje kresby čerpaly z různých zdrojů – z rodiny, od kamarádů Romů i ze vzdělávacích dnů pro žáky základních škol, kterých se účastnily.

Účastnící vzdělávacího dne si mohli prohlédnout obrázky, které jsou vystaveny galerii Domu národnostních menšin. Každý z přítomných se mohl zapojit do hlasování o cenu dětského obecenstva. Tuto cenu získal obrázek s názvem „Kráska“, kterou společně nakreslily dvě žákyně ze ZŠ Kořenského. Zároveň se vyhlásily výsledky hodnocení soutěže odbornou porotou. Odborná porota ocenila 7 obrázků v kategoriích „Co znám z romské historie“, „Jak žije rodina mého spolužáka“ a „zvláštní cenu poroty“.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Ladislav Goral a Iveta Demeterová diskutují s dětmi

Ladislav Goral a Iveta Demeterová diskutují s dětmi

Výtvarná soutěž a vzdělávací dny se konaly v rámci projektu I am Roma: Changing Mindsets. Tyto akce ukázaly, že diskuze s dětí s odborníky a ukázky příkladů úspěšných Romů přispívají k rasové toleranci a bourání stereotypů vůči Romům. Koordinátorem aktivit v ČR je Evropská rozvojová agentura. Na realizaci projektu spolupracují Magistrát hl. m. Prahy, Dům národnostních menšin, o.p.s., nezisková organizace ROM Praha a Úřad Městské části Praha 5.

Obrázky z výtvarné soutěže, které nakreslili žáci 6. – 9. tříd základních škol, byly vystaveny v galerii Domu národnostních menšin do konce června 2012.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Zpravodaj projektu I am Roma: Changing Mindsets – č. 1

Ve zpravodaji se dozvíte:

-         informace o projektu I am Roma: Changing Mindsets a o projektových aktivitách jednotlivých partnerů z 8 států EU

-         přímluvu Iana Poitiera, britského experta na kampaně

-         interview s českým partnerem – Ivetou Demeterovou a Lenkou Tykvartovou

 

č. 1 zpravodaje I am Roma

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Celoevropská výměna zkušeností I am Roma

22. až 25.5.2012 se uskutečnilo setkání partnerů projektu I am Roma: Changing Mindsets. Partneři prezentovali zkušenosti s realizací tohoto projektu a připomínkovali aktivity ostatních. V průběhu setkání jsme navštívili i romské komunity v Temešváru a organizace, které s touto skupinou pracují. Dozvěděli jsme se, jaké problémy mají rumunští Romové společné s Romy z jiných států Evropy i o jejich specifických problémech v Rumunsku. Třetí částí programu byly přednášky odborníků a představení příkladů úspěšných projektů zaměřených na romskou menšinu.

Skupinová diskuze o projektových aktivitách partnerů

Českou republiku zastupovali na setkání pracovníci realizačního týmu a 2 členky místní akční skupiny, které pomáhají s realizací projektu v hlavním městě Praze.

Setkání s představiteli romské komunity z části Freidorf

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

4. capacity building program – přednáška o neonacismu v ČR

31. 5. 2012 se konal v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy čtvrtý Capacity Building Program pro romské poradce. Odborník na extremismus představil současné tendence nejenom v oblasti neonacismu.

Neonacismus a příbuzné jevy jsou nebezpečné zejména v době ekonomických krizí, jak nám ukazuje historie. Důvody vstupu mladých lidí k extremistickým organizacím jsou vzdor a hledaní vlastní identity. Odborník mluvil i o diváckém násilí při sportovních akcích a možnostech, jak ho efektivněji a hlavně levněji řešit.

 

V další části seznámil lektor přítomné s historií extremismu. V Evropě vznikal po mnoho let, ale v Česku se vytvořil během pouhých dvou let. V roce 1992 byly první střety anarchistů a neonacistů. Cílem neonacistů bylo dostat se do politiky. Povedlo se jim to v roce 2008, kdy se Dělnická strana dostala do zastupitelstva obce Krupka.

 

Odborník na neonacismus představil nejaktivnější organizace v Česku. Dodal, že jsou vzájemně propojené. Romské koordinátory seznámil s novou tzv. „Třetí cestou“, která se objevuje a snaží se sdružit všechny neonacistické organizace na světě a změnit jejich slovník – např. ne rasismus, ale nová identita. Tato skupina se radikalizuje a její příznivci jsou více ozbrojeni.

 

V roce 2010 se čeští neonacisté pokusili zformulovat svůj ideologický rámec. Odborník představil romským poradcům profil členů této skupiny a formy, jakými působí na populaci. Na občany působí přes sociální témata – začalo to v Severních Čechách, ale dnes se trend rozšířil do celé ČR. Lektor podrobněji analyzoval nepokoje v Janově z roku 2008, kde došlo ke střetům s policií a pokusy o napadání Romů. Poukázal, že v současnosti dochází k expanzi krajní levice – např. Junior projekt KSČM, Svaz mladých komunistů, anarchisté.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny