Romská legislativa

Základními prameny evropského práva, které se týkají legislativních úprav v oblasti problematiky rasy a etnického původu jsou tyto dvě směrnice:

Směrnice 2000/43/EC z 29.června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu a etnický původ (Rasová směrnice).

Její neúřední revidovaný překlad naleznete zde: směrnice 200043EC

Směrnice 2000/78/EC z 27.listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Rámcová směrnice).

Její neúřední revidovaný překlad naleznete zde:směrnice200078EC

Vhodným zdrojem, kde lze získat informace o platné evropské legislativě je Informační systém pro implementaci práva EU ISAP: http://isap.vlada.cz/Kopie/revize.nsf/celexrp?OpenView

Komentáře nejsou povoleny.