Projekt I am Roma: Changing Mindsets

Vítejte na úvodní stránce projektu I am Roma: Changing Mindsets!

I am Roma: Changing Mindsets je mezinárodní projekt, který má za cíl boj proti rasovým předsudkům ve společnosti. Snaží se zamezit rasismu, xenofobii a diskriminaci ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Speciální důraz je kladen na práva romských žen a dětí.

Projekt má devět partnerů z Portugalska, Belgie, Severního Irska, Řecka, Rumunska, Bulharska, Slovenska a České republiky. V rámci nadnárodních setkání dochází k výměně zkušeností partnerů a k ukázkám dobré praxe v oblasti práce s romskou menšinou a s jejím začleňováním do společnosti.

Na národní úrovni každý partner realizuje svoji vlastní kampaň. V České republice má kampaň dvě části – první je zaměřena na další vzdělávání expertů na romskou problematiku. Druhá část se věnuje dětem ve věku 11 – 15 let a učí je rasové toleranci a vzájemnému respektu.

Projekt je přímo financovaný Evropskou komisí, programem EU základní práva a občanství.

Komentáře nejsou povoleny.